Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Zapraszamy na SPOTKANIE Z AUTORAMI książek o bliższej i dalszej historii Tczewa i kociewskiej okolicy - szczegóły w zaproszeniu.

Miłośnikom poezji polecamy dwa znowe zbiory: Izabeli Brandt - KAŻDY STRUMIEŃ SKŁADA SIĘ Z MAŁYCH ŁEZ oraz Zdzisława Drzewieckiego - CZTERDZIEŚCI CZTERY SYTUACJE INTYMNE z wojną w tle

Najnowsze opracowanie Krzysztofa Kowalkowskiego FRANCISZEK JÓZEF CHYLEWSKI - PILOT 300. DYWIZJONU BOMBOWEGO przybliża przedwojenne i wojenne losy jednego z mieszkańców Pomorza.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.

Dzieje Szczecinka, tom I (do 1939 roku), red. Radosław Gaziński, opracowali: Radosław Gaziński, Paweł Gut, Ewa Gwiazdowska, Rafał Simiński, Ignacy Skrzypek, Maciej Szukała, Szczecin - Szczecinek - Pruszcz Gdański, 2010
 
Format:B5
Liczba stron:424 z ilustracjami, w tym 16 stron kolorowych
ISBN:978-83-61508-15-1
Wydanie:pierwsze, oprawa twarda

Opis:

FRAGMENTY "SŁOWA OD BURMISTRZA":
Praca zbiorowa pod redakcją prof. Radosława Gazińskiego jest próbą nieco innego, dostosowanego do dzisiejszych standardów prac historycznych, wielokierunkowego spojrzenia na siedemsetletnią, niezwykle ciekawą historię miasta. Zespół historyków zmierzył się z wyjątkowo trudnym zadaniem - odszukania rozproszonych i przetrzebionych w wyniku II wojny światowej materiałów źródłowych, weryfikacji danych, którymi posługiwał się Tümpel i inni niemieccy badacze historii Szczecinka, oraz oparciu się (tak charakterystycznej dla lat powojennych) chęci poszukiwania za wszelką cenę polskich korzeni miasta i pisania historii pod polityczne zamówienia. [...] Sądzę, że powstało dzieło w pełni obiektywne, rzetelne i ciekawe. Mam nadzieję, że ta praca, będąca owocem trudu badawczego zespołu autorów, sprawi Państwu wiele satysfakcji.
FRAGMENTY "WSTĘPU" PROF. RADOSŁAWA GAZIŃSKIEGO:
W ostatnich latach można odnotować znaczne ożywienie badań regionalnych i liczne publikacje poruszające dzieje lokalne, w tym miast. [...] Czym jest dzisiaj nowoczesna historia małego miasta? Dla mnie to pokazanie losów lokalnej społeczności w procesie długiego trwania, skupienie się na życiu codziennym gminy miejskiej, wreszcie ujęcie tętniącego życiem miasteczka w jego powiązaniu z wiejskim otoczeniem.
Przedstawiona w rozdziale pierwszym praca została opracowana na podstawie źródeł archeologicznych, zaś w kolejnych wykorzystano źródła archiwalne pisane oraz ikonograficzne przechowywane w Archiwum Państwowym w Szczecinie, Archiwum Państwowym w Koszalinie i jego Oddziale w Szczecinku, Archiwum Krajowym w Greifswaldzie (Landesarchiv Greifswald) oraz Państwowym Tajnym Archiwum Pruskich Dóbr Kultury w Berlinie-Dahlem (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem). W trakcie prowadzonych badań zgromadzona została także istotniejsza literatura dotycząca miasta zaprezentowana w przypisach. Oddana w Państwa ręce książka jest obecnie najpełniejszym przedstawieniem dziejów Szczecinka w polskiej historiografii. Co więcej, tak całościowego ujęcia losów szczecineckiego ośrodka nie było od czasów pracy Karla Tümpla, tzn. od 1910 roku.

Spis treści:
 • Słowo od burmistrza - 9
 • Wstęp - 11
 • Ignacy Skrzypek, Rozdział I. Szczecinek i okolice w czasach prehistorycznych
 • Uwagi wstępne - 13
 • Dotychczasowy stan wiedzy archeologicznej - 14
 • Rozwój osadnictwa od paleolitu po wczesne średniowiecze - 19
 • Rafał Simiński, Rozdział II. W średniowieczu (do 1523 roku)
 • Tło polityczne epoki - 47
 • Ziemia szczecinecka od drugiej połowy XIII do pierwszej połowy XIV wieku - 52
 • Lokacja miasta - 53
 • > Poglądy na lokację miasta do czasu powstania monografii Karla Tümpla - 55
 • > Poglądy Karla Tümpla na początki miasta i ich recepcja w historiografii - 57
 • > Próba nowego spojrzenia na powstanie miasta - 58
 • Ustrój miasta - 63
 • Gospodarka - 68
 • > Rolnictwo - 68
 • > Rzemiosło i handel - 69
 • Społeczeństwo - 71
 • Życie religijne - 79
 • Wydarzenia nadzwyczajne - 86
 • Zamek i landwójtowie książęcy w Szczecinku - 89
 • Radosław Gaziński, Rozdział III. W nowożytnym państwie Gryfitów (1523-1653)
 • Tło polityczne epoki - 99
 • Władze i finanse miasta - 101
 • Gospodarka - 108
 • > Rolnictwo, posiadłości miejskie - 108
 • > Rzemiosło, cechy - 115
 • > Handel, jarmarki - 135
 • Obraz miasta - 137
 • Społeczeństwo - 143
 • Życie religijne - 146
 • Szkoła - 150
 • Wydarzenia nadzwyczajne - 153
 • Wojna trzydziestoletnia - 155
 • Paweł Gut, Rozdział IV. W monarchii brandenbursko-pruskiej (1653-1806)
 • Tło polityczne epoki - 159
 • Władze i finanse miasta - 162
 • Władze elektorskie i królewskie. Garnizon, dom poprawczy - 176v
 • Gospodarka - 181
 • > Rolnictwo - 181
 • > Rzemiosło - 186
 • > Handel - 194
 • Obraz miasta - 199
 • Społeczeństwo - 203
 • Życie religijne - 210
 • Szkolnictwo - 216
 • Opieka społeczna i medycyna - 220
 • Wydarzenia nadzwyczajne - 223
 • Maciej Szukała, Rozdział V. Od czasów napoleońskich do wybuchu II wojny światowej (1806-1939)
 • Tło polityczne epoki - 229
 • Administracja - 234
 • > Władze miejskie - 234
 • > Władze powiatowe i inne urzędy - 240
 • > Sądownictwo - 241
 • Gospodarka - 242
 • > Przemysł, rzemiosło, handel, rolnictwo - 243
 • > Komunikacja - 246
 • >> Rozwój sieci drogowej - 246
 • >> Kolej - 247
 • >> Poczta, telegrafia i telefonia - 250
 • > Gazyfikacja i elektryfikacja - 252
 • Rozwój przestrzenny miasta - 253
 • Społeczeństwo - 256
 • > Wzrost liczby ludności - 256
 • > Postawy polityczne - 259
 • > Społeczność żydowska - 261
 • Życie religijne - 269
 • > Kościół ewangelicki - 269
 • > Kościół rzymskokatolicki - 272
 • > Inne wyznania - 275
 • Szkolnictwo - 275
 • > Szkolnictwo średnie - 277
 • >> Gimnazjum Księżnej Jadwigi - 277
 • >> Prywatna średnia szkoła żeńska - 286
 • >> Miejska szkoła średnia - 287
 • > Szkolnictwo elementarne - 287
 • > Szkolnictwo zawodowe - 289
 • Opieka społeczna i medycyna - 290
 • Życie kulturalne - 293
 • > Prasa, biblioteki - 293
 • > Muzeum, teatr, kino - 295
 • > Ruch stowarzyszeniowy - 299
 • > Turystyka - 302
 • Wydarzenia nadzwyczajne - 305
 • Ewa Gwiazdowska, Rozdział VI. Miasto w źródłach ikonograficznych - 311
 • Spis ilustracji - 395
 • Bibliografia - 403