Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Jest już szósta część z serii POMORZANIE ZNANI I NIEZNANI, w której autorzy opisali pięć kolejnych ciekawych postaci.

Niekonwencjonalne połączenie dawnych kaszubskich opowieści z losami współczesnych ludzi znajdziemy w książce Gabriela Oleszka LEGENDY KASZUBSKIE - spotkanie przeszłości z teraźniejszością.

Losy Eweliny, jej życiowe wybory i ich konsekwencje tworzą wciągającą opowieść o niej i innych postaciach w książce UCIECZKA PO MIŁOŚĆ Ewy Pisarskiej.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.
 •  
 • WYSZUKIWARKA: klawisz Control (Ctrl) + klawisz F
 •  

 • Żaneta Steffek, "UNIVERSITAS" - ZURYSKI KWARTALNIK TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PUNO W LATACH 1980-2001, Pruszcz Gdański, 2018
   
  Format:B5
  Liczba stron:344 z ilustracjami czarno-białymi
  ISBN:978-83-65703-11-8
  Wydanie:pierwsze, oprawa miękka

  Opis:

  Ze wstępu:
 • Podczas przeszukiwania archiwów Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie autorka przypadkowo odkryła kilka numerów kwartalnika "Universitas" z lat 80. XX wieku, wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół PUNO w Zurychu. Zaintrygowana ich zawartością, świadczącą o ogromnym zaangażowaniu redakcji w niesienie pomocy PUNO, propagowanie w świecie dokonań polskich uczonych na emigracji oraz wysokim poziomem merytorycznym zamieszczanych w nim artykułów, próbowała dotrzeć do brakujących zeszytów tego wydawnictwa. Okazało się, że dopiero nawiązanie kontaktu z dr. Tadeuszem Maksymilianem Marzantowiczem ze Szwajcarii - językoznawcą, germanistą, oraz prof. Eugeniuszem Stanisławem Kruszewskim z Kopenhagi, delegatem w Danii rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w Londynie - otworzyło takie możliwości.
 • Polscy uchodźcy zawsze prowadzili w Szwajcarii działalność polityczną, naukową, kulturalną, społeczną, redagowali pisma. Wnieśli trwałą wartość intelektualną w szwajcarską naukę, m.in. w dziedzinie chemii, bibliologii, inżynierii budowlanej czy architektury. Wiele z tych osiągnięć jest do dziś żywym świadectwem wkładu Polaków w gospodarkę kraju, który stał się nowym miejscem ich osiedlenia.
 • Uznano zatem za konieczne ocalenie od zapomnienia ważnej części tego dorobku intelektualnego polskich uczonych na emigracji, związanych z najmniejszym uniwersytetem na świecie - PUNO, zmagających się na co dzień z trudami asymilacji w nowych krajach osiedlenia. Pokolenia, którego wielokierunkowe działania, najczęściej społeczne, dla dobra ogółu polskiej diaspory na obczyźnie są mało znane w Kraju. Nieliczne artykuły przyczynkarskie, fragmentaryczność podejmowanej tematyki, luki, a także brak holistycznych opracowań dotyczących polskiej prasy emigracyjnej wydawanej w Szwajcarii, obejmujących drugą połowę XX i pierwszą połowę XXI wieku, stały się dodatkowym bodźcem do podjęcia badań nad "Universitasem".
 • Z recenzji dr hab. Ewy Danowskiej:
 • Kwartalnik "Universitas" wydawany w Szwajcarii przez polskich emigrantów pod kierunkiem prof. Andrzeja Żakiego, w latach 1980-2001, nie był dotychczas przedmiotem badań i analizy zarówno pod względem genezy tytułu oraz grona redakcyjnego zajmującego się jego wydawaniem, roli w emigracyjnym środowisku, jak i zawartości treściowej publikowanych w periodyku artykułów. Ponadto praca dostarcza szereg ciekawych i cennych informacji na temat życia Polaków na emigracji, szczególnie w Szwajcarii.
 • Autorka niniejszej dysertacji podjęła się zagadnienia niełatwego, a zarazem oryginalnego. Nie należy bowiem zapominać, że podejmując się monografii kwartalnika "Universitas" ukazującego się w Szwajcarii, weszła na szlak badawczy nieprzetarty poważniejszymi studiami. Praca ta jest świadectwem jej dużych umiejętności badawczych i dociekliwości.
 • Z recenzji dr hab. prof. nadzw. UP Grażyny Wrony:
 • Obraz polskiego wychodźstwa zdominowany jest przez dwa ośrodki - Londyn i Paryż, albowiem środowiska tam skupione odegrały istotną rolę polityczną i nie pozostawały bez wpływu na to, co się działo w kraju. Trudno się też dziwić, że wciąż przyciągają one największą uwagę badaczy. Tym bardziej z uznaniem należy witać każdą inicjatywę, która wykracza poza ten obszar.
 • Terenem rozpoznanym rzeczywiście w niewielkim stopniu jest Szwajcaria, która przecież od lat była i jest nadal miejscem życia i pracy wielu Polaków, gdzie nie brakuje też wielu ciekawych inicjatyw organizacyjnych oraz prasowych. Z tej więc perspektywy należy także oceniać rozprawę doktorską Żanety Steffek, poświęconą kwartalnikowi Towarzystwa Przyjaciół PUNO - "Universitas".
 • Spis treści:
  •  
  • WSTĘP - 7
  • Okoliczności i powody zainteresowania "Universitasem" - 7
  • Stan badań nad "Universitasem" - 8
  • Założenia poznawcze - 8
  • Metody badawcze i układ pracy - 10
  •  
  • ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ EMIGRACJI W SZWAJCARII - 15
  • 1.1. Relacje polsko-szwajcarskie w ujęciu historycznym - 15
  • 1.2. Polacy w dzisiejszej Szwajcarii - 23
  • 1.3. Organizacje polonijne w Szwajcarii - 24
  •  
  • ROZDZIAŁ 2. CZASOPIŚMIENNICTWO POLSKIE NA ZIEMI HELWECKIEJ - 53
  •  
  • ROZDZIAŁ 3. DZIAŁALNOŚĆ SZWAJCARSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ POLSKIEGO UNIWERSYTETU NA OBCZYŹNIE W LONDYNIE - 133
  • 3.1. Okoliczności powstania Towarzystwa Przyjaciół PUNO - 133
  • 3.2. Kontakty naukowe z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie - 144
  • 3.3. Współpraca z instytucjami naukowymi w Kraju - 152
  •  
  • ROZDZIAŁ 4. "UNIVERSITAS" W LATACH 1980-2001 - 155
  • 4.1. Redaktor naczelny, skład redakcji, współpracownicy - 155
  • 4.2. Format, szata graficzna, nakład, częstotliwość, objętość, cena - 171
  • 4.3. Analiza jakościowa i ilościowa periodyku - 192
  •  
  • ROZDZIAŁ 5. AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY Z CZASOPISMEM - 245
  •  
  • ZAKOŃCZENIE - 303
  •  
  • BIBLIOGRAFIA - 307
  • WYKAZ TYTUŁÓW POLSKICH CZASOPISM EMIGRACYJNYCH UKAZUJĄCYCH SIĘ W SZWAJCARII W LATACH 1859-2015 - 321
  • SPIS TABEL I WYKRESÓW - 325
  • SPIS ILUSTRACJI - 326
  • "UNIVERSITAS" - ZÜRICHER QUARTERLY OF FRIENDS OF THE POLISH UNIVERSITY ABROAD IN THE YEARS 1980-2001. Summary - 331
  • INDEKS OSOBOWY - 333
  •