Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Zapraszamy na SPOTKANIE Z AUTORAMI książek o bliższej i dalszej historii Tczewa i kociewskiej okolicy - szczegóły w zaproszeniu.

Miłośnikom poezji polecamy dwa znowe zbiory: Izabeli Brandt - KAŻDY STRUMIEŃ SKŁADA SIĘ Z MAŁYCH ŁEZ oraz Zdzisława Drzewieckiego - CZTERDZIEŚCI CZTERY SYTUACJE INTYMNE z wojną w tle

Najnowsze opracowanie Krzysztofa Kowalkowskiego FRANCISZEK JÓZEF CHYLEWSKI - PILOT 300. DYWIZJONU BOMBOWEGO przybliża przedwojenne i wojenne losy jednego z mieszkańców Pomorza.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.

ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO. PÓŁ WIEKU DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KOSZALINIE (1953) 1961-2011, red. Joanna Chojecka, Koszalin - Pruszcz Gdański, 2011
 
Format:B5
Liczba stron:460 z ilustracjami sepiowymi i kolorowymi
ISBN:978-83-61066-01-9, 978-83-61508-29-8, 978-83-62421-42-8
Wydanie:pierwsze, oprawa twarda

Spis treści:
 •  
 • Andrzej Biernat
 • Słowo wstępne / Geleitwort - 7
 • Piotr Jedliński
 • Wprowadzenie / Einleitung - 11
 • Joanna Chojecka
 • Przedmowa / Vorwort - 15
 • Mirosław Mikietyński
 • Udział samorządu lokalnego w kształtowaniu wizerunku Koszalina jako miasta z historycznymi tradycjami pomorskimi / Teilnahme der lokalen Selbstverwaltung an der Gestaltung vom Koszalins Bild als Stadt mit historischen Pommerntraditionen - 33
 •  
 • I. HISTORIA
 • Kazimierz Kozłowski
 • Próba oceny źródeł i zarys dziejów Pomorza Zachodniego w latach 1945-2005 / Versuch der Quellenbewertung zur Geschichte des Hinterpommerns in den Jahren 1945-2005 - 41
 • Kyra T. Inachin
 • Vorpommern als Teil der DDR und des vereinigten Deutschlands / Pomorze Przednie jako część NRD i zjednoczonych Niemiec - 49
 • Aneta Melonek
 • Ludność żydowska w prowincji pomorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Koszalina w latach 1812-1850 / Jüdische Bevölkerung in der pommerschen Provinz, mit besonderer Berücksichtigung Köslins in den Jahren 1812-1850 - 59
 • Kacper Pencarski
 • Problemy ludności Koszalina na tle bazy finansowej miasta i publiczno-prywatnych instytucji obrotu finansowego w latach 1918-1939 / Probleme der Kösliner Bevölkerung mit Hintergrund von der Finanzbasis der Stadt und von öffentlich-privaten Finanzumsatzinstitutionen in den Jahren 1918-1939 - 91
 • Robert Borucki
 • Plany lokalizacji Elektrowni Jądrowej "Koszalin" w województwie koszalińskim w latach 80. XX wieku / Pläne der Lokalisierung vom Kernkraftwerk "Koszalin" in der Koszaliner Wojewodschaft in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts - 143
 •  
 • II. ARCHIWA I ICH ZASOBY
 • Heiko Wartenberg
 • Archivführer zur Geschichte Pommerns bis 1945 / Przewodnik po archiwach przechowujących źródła do historii Pomorza do 1945 roku - 157
 • Paweł Gut
 • Źródła do dziejów Koszalina i ziemi koszalińskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie / Quellen zur Geschichte von Koszalin und Koszaliner Land im Bestand des Staatsarchivs in Szczecin (Stettin) - 167
 • Martin Schoebel
 • Ausgewählte Urkunden zur mittelalterlichen Geschichte der Stadt Köslin / Wybrane dokumenty do średniowiecznej historii Koszalina - 175
 • Paweł Kubiak
 • Przyczynek do historii prasy drukowanej i wydawanej w latach 1825-1933 w Koszalinie / Ansatz zur Geschichte der in den Jahren 1825-1933 in Köslin gedruckten und herausgegebenen Presse - 201
 • Anna Zbroszczyk
 • Akta Sądu Obwodowego w Kołobrzegu z lat 1879-1945 na tle struktury aktotwórcy / Akten des Amtsgerichtes in Kolberg aus den Jahren 1879-1945 aufgrund der Struktur des Registraturbildners - 227
 •  
 • III. ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KOSZALINIE - 50 LAT DOŚWIADCZEŃ
 • Joanna Chojecka
 • Działalność Archiwum Państwowego w Koszalinie w latach (1953) 1961-2011. Pół wieku w służbie społeczności lokalnej / Die Tätigkeit des Staatsarchivs in Koszalin in den Jahren (1953) 1961-2011. Ein halbes Jahrhundert im Dienst für die Gesellschaft - 257
 • Krzysztof Chochuł
 • Działalność słupskiej placówki archiwalnej w latach 1952-2010 / Die Tätigkeit der Archiveinrichtung in Słupsk in den Jahren 1952-2010 - 297
 • Sławomir Miara
 • Powstanie i działalność Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku w latach 1952-2010 / Entstehung und Tätigkeit der Archiveinrichtung in Szczecinek in den Jahren 1952-2010 - 311
 • Anna Bułka
 • Kadra Archiwum Państwowego w Koszalinie w latach 1961-2010 / Das Personal vom Staatsarchiv in Koszalin in den Jahren 1961-2010 - 323
 • Katarzyna Królczyk
 • Działalność przechowalnicza Archiwum Państwowego w Koszalinie i jej znaczenie społeczne / Die Aufbewahrungstätigkeit des Staatsarchiv in Koszalin und ihre soziale Bedeutung - 347
 • Waldemar Chlistowski
 • 50 lat doświadczeń Archiwum Państwowego w Koszalinie w dziedzinie popularyzacji jego działalności i zgromadzonego zasobu / 50 Jahre Erfahrungen des Staatsarchivs in Koszalin im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit - 361
 • Ryszard Marczyk
 • Materiały archiwalne wytwarzane i gromadzone przez biura ochrony zabytków w latach 1950-1998 na przykładzie Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Koszalinie / Das vom Denkmalschutzamt in den Jahren 1950-1998 erstellten und gesammelten Archivgut am Beispiel von staatlichen Denkmalschutzdienst, Wojewodschaftsfiliale in Koszalin - 397
 • Krzysztof Skrzypiec
 • Zasób niemieckojęzyczny w Archiwum Państwowym w Koszalinie a informacyjne potrzeby współczesnego użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem trudności językowych i piśmiennictwa neogotyckiego / Der deutschsprachige Bestand des Staatsarchivs in Koszalin und die Informationsinteresse des zeitgenössischen Nutzers mit besonderer Berücksichtigung von sprachlichen Schwierigkeiten und der neogotischen Schreibweise - 423