Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Zapraszamy na SPOTKANIE Z AUTORAMI książek o bliższej i dalszej historii Tczewa i kociewskiej okolicy - szczegóły w zaproszeniu.

Miłośnikom poezji polecamy dwa znowe zbiory: Izabeli Brandt - KAŻDY STRUMIEŃ SKŁADA SIĘ Z MAŁYCH ŁEZ oraz Zdzisława Drzewieckiego - CZTERDZIEŚCI CZTERY SYTUACJE INTYMNE z wojną w tle

Najnowsze opracowanie Krzysztofa Kowalkowskiego FRANCISZEK JÓZEF CHYLEWSKI - PILOT 300. DYWIZJONU BOMBOWEGO przybliża przedwojenne i wojenne losy jednego z mieszkańców Pomorza.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.

Trzebiatów - spotkania pomorskie 2008, red. Janina Kochanowska. Pruszcz Gdański - Trzebiatów, 2009
 
Format:B5
Liczba stron:288 czarno-białych i kolorowych
ISBN:978-83-61508-03-8
Wydanie:miękkie

Opis:
Następna publikacja z cyklu konferencji poświęconych Pomorzu, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu gryfickiego i Trzebiatowa. W artykułach czytelnik znajdzie problematykę archeologiczną, historyczną, gospodarczą, kulturalną.

Spis treści:
 • Słowo od Redakcji - 9
 •  
 • Archeologia
 • Błażej Stanisławski, Sztuka wikińska u ujścia Odry / Die Kunst der Wikinger an der Mündung der Oder - 13
 • Andrzej Janowski, Stan i perspektywy badań nad wczesnośredniowieczną przeszłością powiatu gryfickiego / Frühmittelalterliches Siedlungswesen im Landkreis Gryfice - Forschungszustand und Perspektiven - 25
 • Marek Dworaczek, Nowe odkrycia archeologiczne w gminie Resko / Neue archäologische Entdeckungen in Gemeinde Resko - 39
 •  
 • Historia
 • Lucyna Turek-Kwiatkowska, Religijność pomorska w XVI-XVIII wieku / Religiosität in Pommern 16.-18. Jahrhunderts - 47
 • Renata Teresa Korek, Rola i znaczenie miejsc targowych w dawnej i obecnej przestrzeni miejskiej Trzebiatowa / Funktion und Bedeutung der Marktplätze in dem alten und gegenwärtigen städtischen Raum von Trzebiatów - 57
 • Andrzej Chludziński, Nazwy osobowe mieszkańców Kłodkowa koło Trzebiatowa z 1929 roku jako świadectwo zmian ludnościowych na Pomorzu / Personennamen der Einwohner von Kłodkowo (Klatkow) bei Trzebiatów aus dem Jahre 1929 als Zeugnis der Bevölkerungsveränderungen im Pommern - 77
 • Dariusz Bienek, Dzieje wsi Chełm Gryficki do 1945 roku / Chełm Gryficki (Holm) bis zum Jahr 1945 - 91
 • Paweł Szulc, Jak "cud lubelski" przyjęto na Pomorzu Zachodnim? / Welche Reaktionen rief das "Wunder von Lublin" in Westpommern hervor? - 99
 • Piotr Żak, Trzydziestolecie Trzebiatowskiego Towarzystwa Kultury / 30-jähriges Jubiläum der Kulturgesellschaft in Trzebiatów - 109
 • Jadwiga Drożdżowska, Biblioteka Publiczna imMarii z Czartoryskich księżnej Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury / Öffentliche Bibliothek namens Marias z Czartoryskich Wirtemberska beim Kulturzentrum in Trzebiatów - 121
 • Halina Szkudlarek-Feliksiak, Początki turystyki na ziemi trzebiatowskiej na przykładzie działalności PTTK - oddział w Trzebiatowie / Anfang des Tourismus im Gebiet von Trzebiatów Am Beispiel der Tätigkeit von PTTK - Abteilung Trzebiatów - 127
 • Stanisław Szydłowski, Powstanie i działalność Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w powojennym Trzebiatowie / Geschichte der städtischen Genossenschaft für Versorgung und Absatz in Trzebiatów - 135
 •  
 • Kultura i sztuka
 • Janina Kochanowska, Losy klasztorów cysterek w Księstwie Pomorskim po wprowadzeniu reformacji. Śladami rozproszonych wyposażeń kościelnych / Schicksal der Zisterzienserinnenklöster im Herzogtum Pommern nach Einführung der Reformation - 139
 • Agnieszka Pawłowska, Cechy rzemieślnicze w Gryficach i ich pieczęcie / Handwerkerzünfte von Gryfice und ihre Siegel - 151
 • Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, Dwór w Niedyszu - utracone dziedzictwo pomorskie / Gutshaus in Niedysz - das verlorene pommersche Erbe - 161
 • Maria Witek, Waldemar Witek, Charakterystyka budownictwa folwarcznego w gminie Gryfice. Architektura niedoceniana czy niedostrzegana? / Charakteristik des Vorwerkbaus in der Gemeinde Gryfice (unterschätzte bzw. übersehene Architektur) - 175
 • Zbigniew Sobisz, Flora naczyniowa parków wiejskich gminy Trzebiatów / Gefäßpflanzenflora der Dorfparks der Gemeinde Trzebiatów - 191
 • Anna Jabłonowska, Działalność Związku Polskich Artystów Plastyków na Pomorzu Zachodnim w pierwszych latach powojennych / Die Tätigkeit von ZPAP in Westpommern in den frühen Nachkriegsjahren - 199
 •  
 • Konserwacja zabytków
 • Małgorzata Zyzik, Ikona jako nowe zjawisko kulturowe na Pomorzu Zachodnim. Problem konserwacji / Ikone in den wiedergewonnenen Gebieten - eine neue kulturelle Erscheinung. Restaurierungsprobleme - 209
 •  
 • Tradycje regionu
 • Peter Palm, Wspomnienie o Kępie / Erinnerung an Kamp - 217
 • Bogdan Matławski, Muzyka ludowa jako element integracji społeczeństwa zachodniopomorskiego po 1945 roku / Volksmusik als ein Integrationselement in der Gesellschaft Westpommerns nach 1945 - 223
 •  
 • Sylwetki pomorskie
 • Pastor Hans-Udo Vogler, Jan Bugenhagen - wspomnienie. 450. rocznica śmierci Doktora Pomeranusa / Johannes Bugenhagen zum gedenken. Ein Beitrag zum 450. Todestag des Doktor Pomeranus - 237
 •  
 • Janina Kochanowska, Kronika seminarium naukowego "Trzebiatów - spotkania pomorskie" (26-27 IX 2008 roku) - 257
 • Ilustracje kolorowe do artykułów - 270