Jasne logo

ul. Nad Radunią 27
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Zapraszamy na SPOTKANIE Z AUTORAMI książek o bliższej i dalszej historii Tczewa i kociewskiej okolicy - szczegóły w zaproszeniu.

Miłośnikom poezji polecamy dwa znowe zbiory: Izabeli Brandt - KAŻDY STRUMIEŃ SKŁADA SIĘ Z MAŁYCH ŁEZ oraz Zdzisława Drzewieckiego - CZTERDZIEŚCI CZTERY SYTUACJE INTYMNE z wojną w tle

Najnowsze opracowanie Krzysztofa Kowalkowskiego FRANCISZEK JÓZEF CHYLEWSKI - PILOT 300. DYWIZJONU BOMBOWEGO przybliża przedwojenne i wojenne losy jednego z mieszkańców Pomorza.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.

Adam Górski, Wykonanie orzeczeń zabezpieczających wydanych przez zagraniczne sądy, seria "Prace Naukowe" nr 2, Pruszcz Gdański, 2015
 
Format:B5
Liczba stron:192 czarno-białe
ISBN:978-83-61508-76-2
Wydanie:pierwsze, oprawa miękka

Opis:

Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Kowalskiego:
 • Tematem recenzowanej pracy jest wykonanie orzeczeń zabezpieczających wydanych przez sądy zagraniczne. Rozdział pierwszy ma w zasadzie charakter wprowadzający. Autor omawia w nim przede wszystkim relacje zachodzące pomiędzy przepisami polskimi a odpowiednimi regulacjami międzynarodowymi, zawartymi w konwencji brukselskiej i lugańskiej oraz w rozporządzeniu Rady nr 44/2001/WE. Kilka uwag poświęca także roli orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wprowadzenie to stworzyło podstawę do omówienia w rozdziale drugim wykonania orzeczeń sądów zagranicznych, patrząc od strony prawa polskiego, a w trzecim rozdziale - wykonania orzeczeń obcych w świetle zarysowanej już wcześniej konwencji lugańskiej i aktu prawa wspólnotowego. Rozważania Autora zamykają uwagi końcowe. W recenzowanej pracy zawarty został także aneks zawierających wyciąg z odpowiednich przepisów dotyczących omawianych zagadnień.
 • Należy zgodzić się z Autorem, że niektóre uwagi zawarte w pracy mają walor historyczny oraz prawnoporównawczy, jednak większość poruszanych problemów pozostaje aktualna do dnia dzisiejszego.
 • Spis treści:
  •  
  • Wprowadzenie - 9
  •  
  • Rozdział I. Wykonanie orzeczeń zabezpieczających wydanych przez zagraniczne sądy
  • 1. Zagadnienia ogólne - 13
  • 2. Stosunek przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do regulacji wynikających z umów międzynarodowych - 20
  • 3. Geneza konwencji brukselskiej i lugańskiej - 21
  • 4. Geneza rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 - 23
  • 5. Rola orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - 24
  •  
  • Rozdział II. Wykonanie orzeczeń sądów zagranicznych w świetle Kodeksu postępowania cywilnego
  • 1. Zagadnienia ogólne - 27
  • 2. Wykonanie orzeczeń sądów zagranicznych - 32
  • 3. Przesłanki uznania (wykonania) orzeczeń sądów zagranicznych - 39
  • 4. Wniosek o stwierdzenie wykonalności, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności - 58
  • 5. Procedura rozpoznania wniosku o stwierdzenie wykonalności oraz kwestie wskazane w art. 1151 Kodeksu postępowania cywilnego - 61
  • 6. Wykonanie orzeczeń zabezpieczających wydanych przez zagraniczne sądy polubowne w świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego - 63
  •  
  • Rozdział III. Wykonanie orzeczeń sądów zagranicznych w świetle konwencji lugańskiej i rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001
  • 1. Uwagi ogólne - 67
  • 2. Wykonanie orzeczeń zagranicznych - 72
  • 3. Wniosek o zezwolenie na wykonanie orzeczenia zagranicznego - 73
  • 4. Rozpoznanie wniosku o stwierdzenie wykonalności - 80
  • 5. Przesłanki odmowy uznania (wykonania) orzeczeń zagranicznych - 82
  • 6. Zaskarżanie wydanych orzeczeń - 95
  • 7. Zabezpieczenie na podstawie art. 39 konwencji lugańskiej - 104
  • 8. Pomoc prawna oraz zwolnienie od kosztów i opłat - 106
  • 9. Stosowanie środków tymczasowych, włącznie ze środkami zabezpieczającymi zgodnie z art. 24 konwencji lugańskiej - 109
  • 10. Podsumowanie - 111
  •  
  • Uwagi końcowe - 115
  •  
  • Wykaz skrótów - 119
  •  
  • Bibliografia - 121
  •  
  • Aneks
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych - 137
  •